For- Men-10

“For-Men-10” sử dụng các khái niệm tiên tiếng của “Liệu pháp dinh dưỡng orthomolecular” (Orthomolecular Medicine) và chọn lọc 12 thành phần tự nhiên để hỗ trợ và chống lão hóa cho chức năng các bộ phận cơ thể một cách lành mạnh.

1,400,000